ขั้นตอนการ Activate Azure Pass

การ activate Microsoft Azure Pass มีขั้นตอนดังนี้ครับ

 1. เปิด Web Broswer
 2. เข้าเว็บ http://www.microsoftazurepass.com.
 3. ทำการ Submit โดยเลือก Code = Thailand และนำรหัสที่ได้มาใส่ก่อน คลิกปุ่ม Submitดังนี้

  3.8 ปรากฏหน้าจอสุดท้ายเพื่อเข้าหน้าจอในแต่ละลิ้งค์


 4. ขั้นตอนการเข้าสู่ Azure Portal

  หลังจากลงทำการ submit แล้วระบบจะส่งเมลไปแจ้งท่านภายใน 24 hr

  4.1 ทำการเช็คเมลที่ 1


  4.2 รอจนกระทั่งได้รับเมลที่2 เป็นการแจ้งว่าสร้าง account ให้ท่านแล้ว (ประมาณ 10 นาที – 2 ชั่วโมง


  4.2.2 หรือเปิดเว็บ https://manage.windowsazure.com/

  4.2.3 ทำการ logon ด้วย email และคลิกปุ่ม Continue


  4.2.4 ปรากฏหน้าจอต้อนรับ


  4.2.5 เข้าสู่ Azure Portal


4.2.6 ตัวอย่างการดู resources ที่เรามี

About fujute

Fukiat Julnual's role as Technical Evangelist is to support awareness for Microsoft Azure , engages with Technical Community and help IT Professionals to discover the technical value of innovations in Microsoft platform.

Leave a Reply