ตัวอย่างการเข้าเรียน Microsoft Virtual Academy


แสดงตัวอย่างการเริ่มเริ่มเรียนที Microsoft Virtual Academy สำหรับ รายวิชา “ แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V เบื้องต้น “

1. ไปที่ http://aka.ms/hypervth ซึ่งจะเป็นหน้าจอดังกล่าว ให้ กด “ sign in “

clip_image002

2. ระบบจะถาม user/password ซึ่งให้ login ด้วย Microsoft Account ซึ่งอาจเป็น @outlook.com หรือ @Hotmail.com หรือ @live.com ก็ได้

clip_image003

3. ระบบจะถามเพื่อขออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ให้ตอบ “Yes”

clip_image005

4. สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกระบบจะมีการถามช้อมูลเบื้องต้น ให้เลือก “Thailand” และกด confirm

clip_image006

5. จากนั้นเราจะเห็น video ให้กดตรงเครื่องหมาย สามเหลี่ยม เพื่อดู

clip_image008

6. และกด เครื่องหมาย สามเหลี่ยม ( NEXT MODULE ) เพื่อไปยัง module ที่ 2

clip_image010

7. จะเห็นว่าเมื่ออยู่ MODULE ที่ 2 เราจะเห็นเป็น 42% Complete

clip_image012

8. หากต้องการ ออกจากระบบให้ กด “ Sign Out”

clip_image014

 

เพิ่มเติม : 

นอกจากนี้ MVA ยังมีระบบช่วยบันทึกประวัติการเรียน และใบรับรองให้ในแต่ละรายวิชาหากเราเรียนจบที่ 100 %  ของรายวิชานั้น ๆ  โดยการเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน My Bashboard 

image
( ตัวอย่างของการ 100% complete )

image 
( ตัวอย่างการเข้าถึงประวัติการเรียน และใบรับรอง )

clip_image006_thumb1 
( ตัวอย่างใบรับรอง หรือ certification of completion )

 

See Also:
* สรุปเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก Microsoft Visual Academy ( MVA )