บทความน่าสนใจ Why SharePoint on Azure?


บทความน่าสนใจ เหตุผลใดบ้างที่เราจะติดตั้ง SharePoint บน Azure แทนที่จะใช้ Office 365

http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2014/07/28/from-the-mvps-why-sharepoint-on-azure.aspx


Leave a Reply