Microsoft Virtual Academy ( MVA ) คืออะไร


Microsoft Virtual Academy ( MVA ) เป็นอีกแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับท่านที่สนใจค้นหาหรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากทางบริษัท Microsoft โดยผ่านรููปแบบของวีดีโอ พร้อมทั้งเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ PowerPoint ในแต่ละบทเรียนให้เรา download มาศึกษากัน โดยบริการนี้เป็นบริการฟรีจากทางบริษัทไมโครซอฟท์

วีดีโอนี้เป็นการแนะนำการเข้าใช้งานเบื้องต้น  Microsoft Virtual Academy ( MVA ) และประโยชน์ได้อย่างไรครับ

สำหรับรายการ Video ที่มีการบันทึกเป็นภาษาไทยทั้งหมดสามารถติดตามได้จาก http://www.fuju.org/?cat=16  นะครับ

 

สรุปเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก Microsoft Visual Academy ( MVA )

1. ฟรี และสอนโดยผู้เชี่ยวขาญโดยตรง : MVA ( http://www.microsoftvirtualacademy.com ) ที่เป็นแหล่งรวมคอร์สวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับไอทียุคสมัยใหม่ ซึ่งบริการนี้เป็นบริการฟรีจากทางไมโครซอฟท์ แต่ละรายวิชาที่สอนจะเป็นการสอนโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

clip_image002
(ตัวอย่างหน้าจอของ MVA ที่พร้อมไปด้วย รายวิชาต่าง ๆ ที่แยกตาม Topics และ Products )

2. มีระบบบันทึกประวัติการเรียน : MVA มี (1) ระบบช่วยบันทึกประวิติการเรียน (2) แผนการเรียน และ (3)ประวัติความสำเร็จ พร้อมทั้งใบรับรองในแต่ละรายวิชาที่สำเร็จ

clip_image004 
( ตัวอย่างการเข้าถึงประวัติการเรียน และใบรับรอง )

clip_image006 
( ตัวอย่างใบรับรอง หรือ certification of completion )

3. มีบทเรียนที่เป็นภาษาไทย : MVA ได้เริ่มทยอยพัฒนาเนื้อหาเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้สนใจใน technology สามารถเริ่มต้นศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งสามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=16  “

4.  มีรายวิชาสำคัญ และจำเป็นสำหรับนักศึกษา : MVA มีรายวิชาที่สอดคล้องกับความรู้พื้นฐานสำคัญ ที่จำเป็นต้องเข้าใจสำหรับนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวข้องด้าน IT ก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานจริง อย่างเช่น

  • · Networking Fundamentals ( เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบ Microsoft Technology Associate (MTA) Exam 98-366: Networking Fundamentals )
  • · Security Fundamentals ( เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบ Microsoft Technology Associate (MTA) Exam 98-367: Security Fundamentals)