โอกาสดีมีอยู่ทุกที่


สำหรับ Microsoft Virtual Academy (MVA) #mvathailand นั้นเป็นอีกแหล่งข้อมูลสำหรับเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง โดยเน้นที่การทำงานกับ technology ต่าง ๆ ของทาง Microsoft

( เพิ่มโอกาสใจการพัฒนาตนเองได้ทุที่ ด้วยระบบที่เรียนได้ฟรี Microsoft Virtual Academy )

มีหลายวิชาที่สนใจ และเหมาะจะเป็นความรู้ติดตัวสำหรับ IT Pros

หรือมีรายวิชาพื้นฐานด้าน computer ที่จำเป็น

สมัครสมาชิก ติดตาม รายวิชาต่าง ๆ และเก็บประวัติการผ่านการเรียนในแต่ละรายวิชา ได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com  หรือตรวจสอบรายวิชาที่เป็นภาษาไทยได้จาก http://www.fuju.org/?cat=16 ครับ