แนะนำ Channel 9 Thailand และ เหมียว มวยไทย ครับ


หลายท่านที่คิดตาม ข้อมูลหรือแหล่งความรู้ ที่นำเสนอ technology ต่าง ๆ ของ Microsoft  ในรูปแบบการนำเสนอผ่าน video ในรูปแบบต่าง หรือ ติดตาม video จากงานสำคัญของ Microsoft  ซึ่งก็จะมีการทำเสนอทั้งที่เป็นแบบ Live และเป็นแบบ on-demand ท่านคงได้เคยใช้บริการของ Microsoft Channel 9  กันมาบ้าง

ไม่ว่าเป็นในรูปแบบ Events อย่างเช่น

AzureCon 2015 Build 2015
MSR Faculty Summit 2015 Windows 10 Devices

ในรูปแบบ Shows อย่างเช่น

 Azure Friday Data Exposed
 Web Camps TV Office Mechanics (formerly Garage Series)

หรือในรูปแบบ series อย่างเช่น

Visual Studio ALM Rangers Demos Connect("On Demand");

อะไรคือ Channel 9 Thailand

banner-01 220x165
ในถึงตอนนี้ทาง Microsoft Thailand ก็เริ่มมี content ที่เป็น ภาษาไทย มากขึ้นก็เลยจัดทำส่วนที่รวบรวม Video ที่จัดทำเป็นภาษาไทย หรือมีการแปลเป็นภาษาไทยไว้ที่ http://aka.ms/ch9th  พร้อมกับ “เหมียว มวยไทย” เพื่อความสะดวกในการติดตาม รวมถึงในอนาคตที่จะมีการนำแสนอ video ที่น่าสนใจอื่นๆ ที่เป็น ภาษาไทย ที่เกี่ยวข้องการโครงการณ์ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ต่อไป

See Also:
* https://channel9.msdn.com/About