Azure Community Meeting in Bangkok #1 | 26-Dec-2015


Azure Community Meeting in Bangkok #1 | 26-Dec-2015
งานนี้ Azure Thailand User Group & Narisa.com ขอจัดขึ้นเล็ก ๆ เพื่อให้เพื่อนที่สนใจใน Technical และเรื่องกระบวนการจัดการบริหาร Microsoft Azure โดยครอบคลุมเรื่อง Extending  Datacenter , DevOps และ IoT ได้มีเวลามาคุยกันก่อนสิ้นปีเรื่องความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง งานนี้เลยขอนำแสนอเป็นรูปแบบบรรายากาศสนุก กันเอง ก่อนหยุด ปีใหม่ ครับ

Date: Saturday 26 Dec  2015
Time: 10:00 – 16:30
Venue: Auditorium I&II, CRC Tower
# of seats: 50 Seats
Registration:  http://bit.ly/22iqWel

งานนี้เหมาะสำหรับใคร
* System Engineer , System Admin หรือผูู้ที่สนใจและมีโอกาสต้องใช้และดูแล Microsoft Azure ในเร็ววันนี้
* เพื่อน ๆ ที่สนใจและกำลังพัฒนาตนเอง และศึกษาเพื่อทำงานด้าน Cloud Computing แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี
* ท่านที่ต้องการหาแนวทางว่าปีหน้าจะศึกษา หรือหาแนวทางของ project
*ท่านที่ทำงานด้าน IT ที่สนใจขอประสบการณ์มาแบ่งปันกัน และไม่ทราบว่าจะไปฉลองกับใครที่ไหนดี ก่อนปีใหม่
* นักศึกษาด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Math ) ที่กำลังหาหัวข้อ project
* และอายุ 18+ นะครับ


เกี่ยวกับงาน

*ขออนุญาต *เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนไว้และได้รับการยืนยันเท่านั้น* นะครับ
*งานนี้ขอนำเสนอในรูปแบบแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วม *ไม่ใช่งานขายของ*
* และเนื่องจากงานนี้ *ไม่ใช่งานขายของ* ดังนั้นจึงไม่มีของแจกเหมือนงานขายของ เราจะมีแต่ความรู้และ สิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาและพัฒนาตัวให้ท่าน
* งานนี้สนับสนุนโดย Microsoft Thailand จึงทำให้เราไม่ต้องเก็บค่าเข้างาน
* ทีมงานทำงานนี้ทำโดยความรู้สึกสนุก  และใช้เวลาส่วนตัว
* แม้ว่างานนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมงาน แต่เบื้องหลังทีมงานก็ต้องทำงานเบื้องหลังทั้งหาเงินเพื่อมารองรับค่าใช้จ่าย และเตรียมตัวสำหรับนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้าน technical ดังนั้นในวันงานหากท่านจะมากล่าวทักทาย สวัสดีปีใหม่ ก็จะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับทีมงานได้สร้างงานดี ๆ ต่อไปได้อีก
* หากท่านสนใจมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับงานนี้รบกวนลงทะเบียนที่ http://bit.ly/22iqWel ด้วยนะครับ เพื่อทางทีมงานจะได้เตรียมการดูแลได้ครับ

กำหนดการ

10:00 – 10:30 : ทักทาย +รู้จักกัน และแจ้งที่มาที่ไป

10:30 – 12:00 : จะเริ่มใช้บริการจาก Microsoft Azure เพื่อเป็นประโยขน์ได้อย่างเต็มที่กันอย่างไรดี
นำเสนอโดย วัณณุวรรธน์ พรนวม ( MVP, MCT ) และ กำธน สุทธิรักษ์ศิริ ( MCT )

ช่วงนี้จะเป็นคุยพร้อมสาธิต พร้อมตอนคำถามคาใจ โดยมุ่งเน้นที่การเริ่มต้นใช้งานว่าเป็นอย่างไรได้บ้างทั้งในมุมมองของท่านที่มี Datacenter อยู่แล้วและต้องการขยายบาง workload ที่ทั้งทำงานบน Windows และ Linux ไปที่ Azure หรือในมุมมองที่เริ่มการใช้งาน Azure เลยแล้วค่อยมาคิดเรื่อง Server ในบริษัท

12:00 – 13:00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน

13:00 – 14:30 DevOps คืออะไร ทำไมต้อง DevOps แล้ว DevOps จะส่งผลกับชีวิตเราอย่างไร
นำเสนอโดย พงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล , DevOps Manager @Ticket Solutions

มาเล่าประสบการณ์จากงานจริงจากการนำ DevOps มาใช้งานระบบที่มี Cloud เป็น infrastructure หลัก โดยนำเสนอตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการใช้งาน Software ที่มีประโยชน์มาช่วยในเรื่องของ DevOps และพร้อมจะฟังคำถามทุกคำถาม
ใน Session เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดัวยกันครับ  ระหว่างการบรรยายรพร้อมสาธิต

14:30 – 15:00 พัก อาหารว่าง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน

15:00 – 15:30 เรื่องของ IoT , Cloud Computing และ การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ อยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหนแล้ว?
นำเสนอโดย ฟูเกียรติ จุลนวล  , Technical Evangelist @ Microsoft Thailand

ส่วนนี้ขอเล่า ความสัมพันธ์ ของ IoT deivces กับ Microsoft Azure  IoT Suite และแนวทางการนำข้อมูลจาก device ต่าง ๆ  มาใช้ในอุตสาหรรม ผ่านการบรรยาย พร้อมการสาธิต ใน Session นี้

( หมายเหตุ : ฟูเกียรติ  จุลนวล (fuju) ขอเป็น Moderator ในทุก session ตลอดงาน )

เจอกันที่งาน 10:00 นะครับ
/fuju

,