Microsoft IT Camp: What’s new in Windows 10 Enterprise | 26-Feb-2016


Microsoft IT Camp “What’s new in Windows 10 Enterprise: Increasing Security, Predictability, and Compatibility”   in Bangkok , Friday 26-Feb-2016 from 9:00 am to 5:00 pm.

This 26-Feb-2016 – IT Camp already fully booked .
ขณะนี้ ที่นั่งที่เตรียมไว้เต็มแล้วครับ – ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใน technical workshop ครั้งนี้ครับ

Microsoft IT Camp: What's new in Windows 10 Enterprise | 26-Feb-2016

สำหรับ Technical training ครั้งนี้ผมอนุญาตเฉพาะท่านที่ได้ลงทะเบีบนผ่านระบบเท่านั้นนะครับ

สำหรับรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมขอนำเสนอในหัวข้อ “What’s new in Windows 10 Enterprise”  โดยท่านที่เข้าร่วม technical training ครั้งนี้จะได้เรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ ของ Windows 10  ทั้งในเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย วิธีการจัดการ การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรจากอุปกรณ์ต่าง ๆ โดย คาดหวังไว้ว่าท่านที่มาร่วมกิจกรรมจะได้กลับไปพร้อมกับสิ่งเหลานี้ครับ

  • ท่านจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่อง Application Compatibility สำหรับ App ที่ท่านจะทำงานกับ Microsoft Edge และ IE 11
  • ท่านจะได้ศึกษาและความเข้าใจเรื่องความสามารถใหม่ ๆ เรื่อง Security และ Identity ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Microsoft Azure Active Directory, Hello/Passport, Device Guard, Enterprise Data Protection รวมถึงเรื่อง Multi-Factor Authentication.
  • ท่านจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่อง Windows as a Service  ทั้งสถานการณ์การใช้ Current Branch  และ Long Branch .
  • ท่านจะได้ทดลองการจัดการ package โดยผ่าน Microsoft Mobile Device Management และ Microsoft Intune รวมถึงการใช้งาน Microsoft Deployment Toolkit  สำหรับ Windows 10

เนื้อหาเหมาะกับใคร ? – Who should attend ?
IT Camps จะจัดในรูปแบบ Technical  Hands-on workshop โดยเนื้่อหาของ  Technical Workshop ครั้งนี้

*เหมาะ* สำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ ( IT operations/infrastructure professionals  )  ที่กำลังมองหาแนวทางในการใช้ความสามารถใหม่ ๆ ของ  Windows 10 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่เป็นขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่

Date: Friday 26-Feb-2016
Time: 9:00-17:00
Venue :  Auditorium I&II , Microsoft (Thailand) Limited, 38th Floor, CRC Tower, All Season Place, 87/2 Wireless Road, Lumpini, Phatunwan, Bangkok 10330 ( Map )
Registration: This is invitation only.
Fee: no cost

Instructor Team:
  ** Wisit Thongphoo (Senior IT Consultant, MCT, MVP ),  Isonet Company Limited
  ** Fukiat Julnual (Technical Evangelist), Microsoft Thailand Limited
Language : Thai (ไทย)
รูปแบบของงาน – Training format: สำหรับรูปแบบการจัดในครั้งนี้ จะเป็นการผสมระหว่างการบรรยาย การสาธิต และการทำ Hands-On-Lab โดยทางทีมงานได้เตรียมเอกสารซึ่งมีการแนะนำการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเห็นภาพรวม และขั้นตอนในการนำไปใช้งานจริง  การเข้าร่วม IT Camp ครั้งนี้ ผมต้องขอรบกวนท่านที่ประสงค์เข้าร่วมนำ Laptop มาด้วยนะครับ เพื่อทำกิจกรรมระหว่างวัน

กำหนดการ – Agenda:

9:00 – 9:30 Introduction, housekeeping, lab setup
9:30 – 11:15 Module 1: Application Compatibility
Lab 1: Enterprise Mode and the F12 Developer Tool 
Lab 2: Use Windows PowerShell to install an app
Lab 3: Configure a SAAS app from the Gallery
11:15 – 11:30 Break
11:30 – 12:45 Module 2: Identity and Security
Lab 1: Azure AD join configuration
12:45 – 1:30 Lunch
1:30 – 2:45 Module 3: Configuration Management
Lab 1: Create a password policy in Microsoft Intune
2:45 – 3:00 Break
3:00 – 4:15 Module 4: Modern Provisioning Practices
Lab 1: Move between servicing rings using a Group Policy Object
Lab 2: Use Microsoft Deployment Toolkit to deploy Windows 10
4:15 – 5:00 Wrap-up and next steps

( หมายเหตุ : เวลาและเนื้อหาบางส่วน อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตอนวันงานจริง ๆ และเช่นเดิมนะครับ ผมขอบรรยายเป็นภาษาไทย และขอใช้เอกสารประกอบเป็นภาษาอังกฤษครับ )

 

FAQ: การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วม IT Camp  – Prerequisite

Q: การเข้าร่วม IT Camp ต้องนำเครื่องมาเองหรือเปล่าครับ
A:  การเข้าร่วม workshop กรุณาเตรียมเครื่องมาเพื่อทำ Workshop ด้วยนะครับ โดยท่านสามารถตรวจสอบความพร้อมของเครื่องและ System Requirements  ได้ที่ https://aka.ms/lodtest  นะครับ

Q: การลงทะเบียน
A:  เนื่องจาก IT Camp จัดสำหรับท่านที่ได้รับเชิญจดหมายเชิญจากทาง Microsoft เท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียน จะแจ้งในจดหมายเชิญ ครับ

Q: IT Camp ครั้งนี้รองรับได้กี่ที่นั่ง
A: IT Camp ครั้งนี้จะรองรับจำนวน 45 ท่านครับ (first-come,first-serve basis)

Q: ผมจะทราบสถานะการลงทะเบียนได้อย่างไร
A: ในสถานะการปกติท่านจะได้รับ email จากระบบเพื่อยีนยันสถานะการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง

Q: เนื้อหาของ IT Camp ในครั้งนี้จะมีการจัดอีกกี่ครั้ง
A: สำหรับเนื้อหานี้จะมีการจัดในรูปแบบ IT Camp เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวครับ

Recommended Resources

To prepare for this session, explore the following resources. These resources will help you to get the most out of the event:
· Access shows, videos and online training on the latest innovations and announcements around Windows 10. 
· Access the latest Enterprise Mobility online training
. *Free ebook* Deploying Windows 10: Automating deployment by using System Center Configuration Manager

About IT Camps: Microsoft IT Camps are no cost, hands-on, technical training events for IT professionals led by Microsoft experts.