การเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วม Developer Workshop – Visual Studio Dev Essentials


เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ ผมแนะนำสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าอบรมดังต่อไปนี้นะครับ

  1. สมัครสมาชิก ( ฟรี ) โดยใช้ email ที่เป็น @outlook.com หรือ @hotmail.com ที่ https://www.visualstudio.com/dev-essentials/ ซึ่งหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ที่ web Browser จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับ

Visual Studio Dev Essentials

  1. ให้ download และติดตั้ง Visual Studio Code ( หมายเลข 1 ดังรูป )
  2. สำหรับท่านที่สนใจเรื่อง C# กับ Microsoft Azure แนะนำให้ Download Visual Studio community ( หมายเลย 2 ดังรูป ) ด้วยนะครับ สำหรับท่านทีมีเครื่องที่ resources ไม่เพียงพอ หรือใช้เครื่องที่ไม่ใช้ Windows เป็น OS ให้ท่านข้ามขั้นตอนการติดตั้งนี้ไปได้ครับ
  3. ทำการ Activate Azure Subscription  ( หมายเลย 3 ดังรูป ) ในขั้นตอนนี้ระบบจะถาม เลขบัตร Credit หรือ บัตร Debit เพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตนเท่านั้น – ระบบจะยังไม่คิดเงิน จนกว่าเราจะอนุญาตให้คิดเงิน ซึ่ง workshop ครั้งนี้จะไม่มีความจำเป็นต้องอนุญาตให้ระบบคิดเงิน

Payment information

  1. หลังจาก ได้ Activate เรียบร้อยแล้วเราจะเป็น subscription ที่ผูกไว้กับ account โดยดูได้จาก http://portal.azure.com -> Billing

Microsoft Azure Dashboard

  1. Download Git client และติดตั่งจาก จาก https://git-scm.com/download/win สำหรับ เครื่องที่เป็น Windows และสำหรับ OS อื่นสามารถดูได้จาก https://git-scm.com/

,