Month: August 2017

  • การเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วม Developer Workshop – Visual Studio Dev Essentials

    เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ ผมแนะนำสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าอบรมดังต่อไปนี้นะครับ สมัครสมาชิก ( ฟรี ) โดยใช้ email ที่เป็น @outlook.com หรือ @hotmail.com ที่ https://www.visualstudio.com/dev-essentials/ ซึ่งหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ที่ web Browser จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับ