Microsoft Tech.Days 2015; 24-NOV-2015

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นี้ทาง Microsoft Thailand จะมีงานสัมมนาประจำปี Microsoft Tech.Days 2015 | Spark the future! ณ. โรงแรม เรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กำลังสนใจแนวทางการจัดการบริหาร Windows 10 Devices  สำหรับองค์กร หรือเรียนรู้เทคโนโลยีคลาวด์และการพัฒนาเว็บล่าสุด เช่น Azure Hybrid Cloud, Azure Machine Learning, Open-source Software on Azure, Cross-Platform development with Visual Studio 2015

Microsoft Tech.Days 2015 | Spark the future

[Who Should Attend?]
* IT Pros &  Developers
Read more

แนะนำ Channel 9 Thailand และ เหมียว มวยไทย ครับ

หลายท่านที่คิดตาม ข้อมูลหรือแหล่งความรู้ ที่นำเสนอ technology ต่าง ๆ ของ Microsoft  ในรูปแบบการนำเสนอผ่าน video ในรูปแบบต่าง หรือ ติดตาม video จากงานสำคัญของ Microsoft  ซึ่งก็จะมีการทำเสนอทั้งที่เป็นแบบ Live และเป็นแบบ on-demand ท่านคงได้เคยใช้บริการของ Microsoft Channel 9  กันมาบ้าง

Read more

Microsoft IT Camp: Azure Infrastructure ;13-Nov-2015

Microsoft IT Camp “Azure Infrastructure”   in Bangkok , Friday 13-Nov-2015 from 9:00 am to 5:00 pm.

This 13-Nov-2015 IT Camp already fully booked .
ขณะนี้ ที่นั่งที่เตรียมไว้เต็มแล้วครับ – ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใน technical workshop ครั้งนี้ครับ

Microsoft IT Camp: Azure Infrastructure ;13-Nov-2015

สำหรับ Technical workshop ครั้งนี้ผมอนุญาตเฉพาะท่านที่ได้ลงทะเบีบนผ่านระบบเท่านั้นนะครับ

สำหรับรอบเดือนพฤจิกายนนี้ผมขอนำเสนอในหัวข้อ “Azure Infrastructure”  โดยรอบนีี้เน้นในเรื่องความสามารถใหม่สำหรับ Cloud Infrastructure ในเรื่องการเพิ่มความยืนหยุ่นในการจัดการ Datacenter ด้วยการทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีจาก Microsoft  , Software Open Source และ เทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่น ๆ โดย คาดหวังไว้ว่าท่านที่มาร่วมกิจกรรมจะได้กลับไปพร้อมกับสิ่งเหลานี้ครับ
1. ได้ความความเข้าใจการหลักทำงานและการจัดการบริการใหม่ ๆ ในกลุ่ม Azure Premium Services พร้อมทั้งเข้าใจ Advanced performance configurations เพื่อใช้การจัดการบริหารระบบงาน
2. ได้เพิ่มเติมความเข้าใจการเชื่อต่อ และการทำงานร่วมกันของระบบงานซึ่งต้องทำงานบน on-premises และ Microsoft  Azure  อย่างเช่น Disaster Recovery และ Virtualization
3. ได้คำความเข้าใจ best practices สำหรับการจัดการ compute, storage, network และ Identity architectures

Read more

สุนัข กับ เจ้านาย

* (credit ) ได้นิทานเรื่องนี้จากที่ forward กันมาครับ ไม่ทราบว่าต้นตอมาจากที่ได้ แต่ต้องขอขอบคุณมากที่แต่งเรื่องได้กินใจมากครับ สำหรับชีวิตลูกจ้าง 🙂

dog-150923_640

Lovely dog

( sources: pixabay.com )

สุนัข กับ เจ้านาย

เจ้าของร้านขายเนื้อสดคนหนึ่งรู้สึกประหลาดใจที่หมาตัวหนึ่งมาที่ร้าน โดยในปากมันคาบแบงก์ 10 ดอลลาร์และกระดาษเขียนข้อความว่า “ขอซื้อไส้กรอก 12 ชิ้นกับขาแกะ 1 ขาครับ” เขารู้สึกประทับใจความแสนรู้ของมัน ดังนั้นหลังจากเก็บเงิน 10 ดอลลาร์ และเอาไส้กรอกและขาแกะใส่ถุงแขวนที่ปากให้มันคาบไปแล้ว

Read more

How to check status & cancel the booking in Microsoft Event (WWE)

ในการตรวจสอบกสถานะการลงทะเบียนผ่านระบบ Microsoft Event  ( WWE )นั้นสามารถดูได้จาก email ซึ่งระบบจจะแจ้งไปยัง email ที่เรากำหนดไว้ใน Profile หรือเราตรวจสอบได้เอง

https://msevents.microsoft.com/ -> sign in -> My Event -> registered events จากนั้นจะเป็น list ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับ

สำหรับขั้นตอนจะเป็นดังนี้นะครับ

1. ไปที่ https://msevents.microsoft.com/

Microsoft Event (WWE)

Read more

ขั้นตอนการลงทะเบียน Microsoft Azure for DreamSpark ด้วย Verification Code

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Microsoft Azure สำหรับนักศึกษา โดยผ่านโครงการ Microsoft Azure for DreamSpark  ด้วยวิธีการ verification โดยใช้  Verification Code

โดยที่โครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองพัฒนา และ publish ผลงานที่เป็น web apps ของตนเองไปบน Microsoft Azure โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ปรโยชน์จากบริการดังต่อไปน้
•Web Apps
•MySQL DB
•VSO
•Application Insights

การเข้าใช้งาาน Microsoft Azure for Students นั้นจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
1. การยืนยันความเป็นนักศึกษา ซึ่งจะมีวิธีในการยืนยันได้หลายวิธีเช่น ยืนยันด้วย email  หรือ ยืนยันด้วย  Vverification code เป็นต้น
2.การลงทะเบียนเขัาใช้งาน Microsoft Azure for Students

เนื้่อหาใน Blog Entry นี้จะเป็นการอธิบายเฉพาะในส่วนการ ยืนยันความเป็นนักศึกษาด้วย Verification Code เท่านั้นครับ  ( หากท่านต้องการ verify โดยใช้ email นักศึกษากรุณาดูรายละเอียดที่นี่ ครับ )

image_thumb3

การเตรียม Verification Code

Read more

การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

ในบทเรียนเรื่อง  “  การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น ” นี้ (ซึ่งเป็นบทเรียนที่ 9 ใน series  ของ MVA ภาคภาษาไทย)  ได้นำเสนอโดยคุณพงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่านที่เริ่มต้นศึกษา หรือกำลังหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure Virtual Machines  เพื่อการขยายหรือต่อยอดจากระบบที่ใช้งานในปัจจุุบัน

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา ( video การสอน และ powerpoint )ได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-virtual-machines-thai

Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

Instructor | Phongphumphan Tia-Anukul | พงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล | Computer Technical Specialist, Consultant and Special instructor

บทเรียนนี้อธิบายถึงภาพรวมของ Microsoft Azure VM แนะนำการสร้าง VM รวมทั้งกล่าวถึงภาพรวมของ Microsoft Azure Storage การเพิ่มความสามารถของ Disk IO ด้วย Storage Space และการ Migrating Virtual Machine to Microsoft Azure โดยได้มีการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนดังนี้

  • อธิบายหลักการของ Microsoft Azure VM การสร้าง VM จาก Gallery และการ Capture VM Image
  • อธิบายถึงภาพรวมของ Microsoft Azure Storage Blob service การเพิ่ม Data Disk ให้กับ VM ร่วมถึงการ Upload VHD เพื่อใช้งานร่วมกับ VM
  • อธิบายถึงการเพิ่มความสามารถของ Disk IO ด้วย Storage Space
  • อธิบายถึงความยืดหยุ่น และ คล่องตัวของ VHD รวมถึงการย้าย Virtual Machines ที่เรามีอยู่ไปยัง Azure

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

Office 365 Fundamentals [บรรยายไทย]

วิชา Office 365 Fundamentals  นี้เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสำหรับ  IT Professionals  ที่จะทำความเข้าใจหลักการทำงาน และแนวทางการดูแลรักษาระบบ Office 365 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Office-365-Fundamentals

ในวิชานี้ได้เริ่มตั้งแต่การแนะนำ Architecture ของ Office 365 ในมุมมองของ IT Professional และรวมไปถึงการ Deploy  และแนวทางการดูแลบริการต่าง ๆ หลังจากเริ่มมีการใช้งานแล้ว

Office 365 Fundamentals with Thai Sub

นอกจากนั้นเนื้อก็ยังเหมาะสำหรับท่านที่กำลังเตรียม 71-346: Managing Office 365 Identities and Requirements และ 71-347: Enabling Office 365 Services อีกด้วยเช่นกัน วิชานี้สอนโดย คุณ  Alistair Speirs – Senior Operations Program Manager และคุณ Jeff Medford – Senior Technical Product Manager

Read more

ขั้นตอนการลงทะเบียน Microsoft Azure for DreamSpark และยืนยันด้วย email นักศึกษา

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Microsoft Azure สำหรับนักศึกษา โดยผ่านโครงการ Microsoft Azure for DreamSpark  ด้วยวิธีการ verification โดยใช้ email ของนักศึกษา ( email verification )

โดยที่โครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองพัฒนา และ publish ผลงานที่เป็น web apps ของตนเองไปบน Microsoft Azure โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ปรโยชน์จากบริการดังต่อไปน้
•Web Apps
•MySQL DB
•VSO
•Application Insights

การเข้าใช้งาาน Microsoft Azure for Students นั้นจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
1. การยืนยันความเป็นนักศึกษา ซึ่งจะมีวิธีในการยืนยันได้หลายวิธีเช่น ยืนยันด้วย email  หรือ ยืนยันด้วย  Vverification code เป็นต้น
2.การลงทะเบียนเขัาใช้งาน Microsoft Azure for DreamSpark

เนื้่อหาใน Blog Entry นี้จะเป็นการอธิบายเฉพาะในส่วนการ ยืนยันความเป็นนักศึกษาด้วย email ( email verification ) เท่านั้นครับ  ( หากท่านต้องการ verify ด้วย Verification Code กรุณาดูรายละเอียดที่นี่ ครับ )

image

โดยขั้นตอนจะเป็นดังนี้

Read more

Security Fundamentals [บรรยายไทย]

ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานด้าน Computer Security เป็นพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในอุตสาหกรรมด้าน IT ( IT Industry )

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Security-Fundamentals

สำหรับวิชา Security Fundamentals  นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริมความรู้ หรือ ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Security รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-367 

Security Fundamentals [บรรยายไทย]

ในบทเรียนของ MVA เรื่อง Securiy Fundamentals นี้ได้แนะนำเรื่่องความเข้าใจพื้นฐานด้าน security layers , operating system security , network security รวมถึง security software โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-367  เนื้อหาของการสอนวิชานี้ก็จะล้อตาม Course 40367A: Security Fundamentals: MTA Exam 98-367 ซึ่งเป็น Microsoft Official Academic Course (MOAC) ครับ
วิชานี้สอนโดย คุณ  Christopher Chapman- Content PM และ คุณ Thomas Willingham – Content Developer, Cloud and Enterprise

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Security-Fundamentals

Read more

1 2 3 4 10