ข้อมูลประกอบการบรรยายจาก WUNCA33– Microsoft Azure IoT Services

ข้อมูลจาการบรรยาย “ Bringing the Internet of Things to life with Microsoft Azure IoT Services “  – 14-July-2016

Slidehttps://1drv.ms/b/s!AgZyyCR4CCEsh4AJZ6Uzje5Ew3OpBg

Case study  จาก ThyssenKrupp Elevators

* https://www.microsoft.com/en-gb/server-cloud/customer-stories/thyssen-krupp-elevator.aspx

Read more