Category: MVA

 • การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

  ในบทเรียนเรื่อง  “  การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น ” นี้ (ซึ่งเป็นบทเรียนที่ 9 ใน series  ของ MVA ภาคภาษาไทย)  ได้นำเสนอโดยคุณพงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่านที่เริ่มต้นศึกษา หรือกำลังหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure Virtual Machines  เพื่อการขยายหรือต่อยอดจากระบบที่ใช้งานในปัจจุุบัน ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา ( video การสอน และ powerpoint )ได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-virtual-machines-thai Instructor | Phongphumphan Tia-Anukul | พงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล | Computer Technical Specialist, Consultant and Special instructor บทเรียนนี้อธิบายถึงภาพรวมของ Microsoft…

 • Office 365 Fundamentals [บรรยายไทย]

  วิชา Office 365 Fundamentals  นี้เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสำหรับ  IT Professionals  ที่จะทำความเข้าใจหลักการทำงาน และแนวทางการดูแลรักษาระบบ Office 365 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Office-365-Fundamentals ในวิชานี้ได้เริ่มตั้งแต่การแนะนำ Architecture ของ Office 365 ในมุมมองของ IT Professional และรวมไปถึงการ Deploy  และแนวทางการดูแลบริการต่าง ๆ หลังจากเริ่มมีการใช้งานแล้ว นอกจากนั้นเนื้อก็ยังเหมาะสำหรับท่านที่กำลังเตรียม 71-346: Managing Office 365 Identities and Requirements และ 71-347: Enabling Office 365 Services อีกด้วยเช่นกัน วิชานี้สอนโดย คุณ  Alistair Speirs – Senior…

 • Security Fundamentals [บรรยายไทย]

  ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานด้าน Computer Security เป็นพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในอุตสาหกรรมด้าน IT ( IT Industry ) ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Security-Fundamentals สำหรับวิชา Security Fundamentals  นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริมความรู้ หรือ ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Security รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-367  ในบทเรียนของ MVA เรื่อง Securiy Fundamentals นี้ได้แนะนำเรื่่องความเข้าใจพื้นฐานด้าน security layers , operating system security , network security รวมถึง security software โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-367  เนื้อหาของการสอนวิชานี้ก็จะล้อตาม Course 40367A: Security Fundamentals:…

 • Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]

  มาถึงลำดับที่ 2 ที่ได้มีการทำการบรรยายไทย  เรื่องที่ 2 นี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Cloud Computing โดยเลือกเรื่อง  Microsoft Azure Fundamentals: Websites มาแปล ซับ ( Sub Title )  ซึ่งก็ต่อเนื่องจาก มาจากวิชา Networking Fundamentals  ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา จากความสนใจ Microsoft Azure ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และหนึ่งในลักษณะงาน หรือ workload ที่เราสามารถเริ่มต้นใช้งานกันง่าย ๆ สำหรับ Azure ก็คงหนีไม่พ้น Azure App Service Web Apps ( ชื่อเดิม Azure Websites ) ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านที่สนใจอีกเรื่อง อีกทั้ง  ในวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง Microsoft ก็ได้มีการแนะนำ…

 • Networking Fundamentals [บรรยายไทย]

  การเรียน การสอนแบบ Online สำหรับวิชา Networking Fundamentals  หรือ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริม/ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Network ที่จำเป็นอย่างมากในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน IT รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-366 ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Networking-Fundamentals  ในหลักสูตร MVA เรื่อง Networking Fundamentals นี้ ได้แนะนำองค์ประกอบและการทำงานของระบบ Network ที่มีใช้งานกันในปัจจุบัน รวมถึงเราจะสร้างระบบ Network ที่มีความปลอดภัยได้อย่างไร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-366  สำหรับ MTA certification

 • เรียนรู้วิธีการใช้งาน Windows To Go

  บทเรียนที่ 8 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง  “  เรียนรู้วิธีการใช้งาน Windows To Go ” นำเสนอโดยคุณกฤษณะ แสงเพ็ชร Instructor | Kitsana Saengphet | กฤษณะ แสงเพ็ชร ,  Senior IT Consultant, บทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงฟังก์ชั่นและลักษณะการนำไปใช้ของ Windows To Go, ประโยชน์เมื่อนำไปใช้งาน, ความปลอดภัยที่ Microsoft เตรียมไว้ให้ รวมถึงการเลือก USB Device ที่สามารถนำมาใช้กับ Windows To Go ได้ โดยเนื้่อหาได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อธิบายถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ที่มีใน Windows edition enterprise ที่สามารถติดตั้ง Windows ลงบน USB device สามารถพกพา และนำไปใช้กับ…

 • องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น

  บทเรียนที่ 7 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง  “ องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น .” นำเสนอโดยคุณวุฒิ Instructor | นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (Pongwud Praipaisankij) , MCT, MVP ในบทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงความหมายของ Active Directory และความสามารถของ Active Directory อีกทั้งข้อควรพิจารณาต่างๆในการติดตั้ง Active Directory พร้อมตัวบริหารจัดการ Active Directory อย่าง Domain Controller และการสร้างความมั่นใจหลังจากการติดตั้ง Domain Controller อีกทั้งความสามารถของ Role หลักต่างๆทีมีอยู่ใน Active Directory ว่ามีหน้าที่อย่างไร ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เริ่มศึกษาระบบ Active Directory และผู้ที่จะนำระบบ Active Directory ไปต่อยอดในการทำงานต่อไป See Also:รายชื่อบทเรียนอื่น…

 • เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น

  บทเรียนที่ 6 สำหรับ MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง “ เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น “ นำเสนอโดยอาจารย์ตุล ครับ Instructor | ธัญพล ษณะนาคินทร์ (Thanyapon Sananakin) , MVP , MCT บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการใช้งาน และเริ่มต้นการพัฒนาคำสั่งด้วย Windows PowerShell โดยเนื้อหาได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ตั้งแต่การทำความรู้จักกับ Windows PowerShell ในเวอร์ชันต่างๆ, รูปแบบของ cmdlets, การใช้งานระบบความช่วยเหลือ (Help), การจัดรูปแบบการแสดงผล, การใช้งานตัวแปร, การทำงานกับแฟ้มข้อมูล CSV, การใช้ Pipelining ตลอดจนการทำงานแบบ Automation บทเรียนนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1.จะได้แนะนำประโยชน์และการใช้งาน Windows PowerShell และเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerShell ISE,…

 • แนะนำการใช้งาน Windows Intune เบื้องต้น

  บทเรียนที่ 5 เรื่อง Windows Intune  (หรือชื่อใหม่ Microsoft Intune ) Instructor | กำธน สุทธิรักษ์ศิริ (Kumton Suttiraksiri) , MCT ในบทเรียนได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Windows Intune ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการบริหาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเนื้อหาที่นำเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหาในหลายแง่มุม เพื่อจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจจากในระดับพื้นฐาน การสมัครใช้งาน และการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นขั้นตอน ไปถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึง รวมถึงการ Enrollment อุปกรณ์ต่าง ๆ

 • การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013

  บทเรียนที่ 4 ในภาคภาษาไทยบน MVA  บทนี้เป็นเรื่อง การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013 Instructor | วัณณุวรรธน์ พรนวม (WANNUWAT PORNNUAM) , MVP: Windows Expert-IT Pro ,MCT ,MCSE: Desktop Infrastructure ในบทเรียนนี้ได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่อง computer ของเราที่เป็น Windows Client พร้อมทั้งแนวทางและตัวอย่างการ Deploy  โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Microsoft Deployment Toolkit 2013 หรือที่นิยมเรียกว่า MDT 2013 พร้อมกันนี้ในบทเรียนยังได้ แนะนำลำดับขั้นการติดตั้งและการทำงาน ของ MDT 2013 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อความสะดวกในการจัดการเ และง่ายต่อการดูแลระบบในระยะยาว และแถมท้ายด้วย มี Free Ebook …