Category Archives: MVA

การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

ในบทเรียนเรื่อง  “  การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น ” นี้ (ซึ่งเป็นบทเรียนที่ 9 ใน series  ของ MVA ภาคภาษาไทย)  ได้นำเสนอโดยคุณพงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่านที่เริ่มต้นศึกษา หรือกำลังหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure Virtual Machines  เพื่อการขยายหรือต่อยอดจากระบบที่ใช้งานในปัจจุุบัน

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา ( video การสอน และ powerpoint )ได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-virtual-machines-thai

Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

Instructor | Phongphumphan Tia-Anukul | พงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล | Computer Technical Specialist, Consultant and Special instructor

บทเรียนนี้อธิบายถึงภาพรวมของ Microsoft Azure VM แนะนำการสร้าง VM รวมทั้งกล่าวถึงภาพรวมของ Microsoft Azure Storage การเพิ่มความสามารถของ Disk IO ด้วย Storage Space และการ Migrating Virtual Machine to Microsoft Azure โดยได้มีการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนดังนี้

  • อธิบายหลักการของ Microsoft Azure VM การสร้าง VM จาก Gallery และการ Capture VM Image
  • อธิบายถึงภาพรวมของ Microsoft Azure Storage Blob service การเพิ่ม Data Disk ให้กับ VM ร่วมถึงการ Upload VHD เพื่อใช้งานร่วมกับ VM
  • อธิบายถึงการเพิ่มความสามารถของ Disk IO ด้วย Storage Space
  • อธิบายถึงความยืดหยุ่น และ คล่องตัวของ VHD รวมถึงการย้าย Virtual Machines ที่เรามีอยู่ไปยัง Azure

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

Office 365 Fundamentals [บรรยายไทย]

วิชา Office 365 Fundamentals  นี้เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสำหรับ  IT Professionals  ที่จะทำความเข้าใจหลักการทำงาน และแนวทางการดูแลรักษาระบบ Office 365 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Office-365-Fundamentals

ในวิชานี้ได้เริ่มตั้งแต่การแนะนำ Architecture ของ Office 365 ในมุมมองของ IT Professional และรวมไปถึงการ Deploy  และแนวทางการดูแลบริการต่าง ๆ หลังจากเริ่มมีการใช้งานแล้ว

Office 365 Fundamentals with Thai Sub

นอกจากนั้นเนื้อก็ยังเหมาะสำหรับท่านที่กำลังเตรียม 71-346: Managing Office 365 Identities and Requirements และ 71-347: Enabling Office 365 Services อีกด้วยเช่นกัน วิชานี้สอนโดย คุณ  Alistair Speirs – Senior Operations Program Manager และคุณ Jeff Medford – Senior Technical Product Manager

Continue reading Office 365 Fundamentals [บรรยายไทย]

Security Fundamentals [บรรยายไทย]

ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานด้าน Computer Security เป็นพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในอุตสาหกรรมด้าน IT ( IT Industry )

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Security-Fundamentals

สำหรับวิชา Security Fundamentals  นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริมความรู้ หรือ ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Security รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-367 

Security Fundamentals [บรรยายไทย]

ในบทเรียนของ MVA เรื่อง Securiy Fundamentals นี้ได้แนะนำเรื่่องความเข้าใจพื้นฐานด้าน security layers , operating system security , network security รวมถึง security software โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-367  เนื้อหาของการสอนวิชานี้ก็จะล้อตาม Course 40367A: Security Fundamentals: MTA Exam 98-367 ซึ่งเป็น Microsoft Official Academic Course (MOAC) ครับ
วิชานี้สอนโดย คุณ  Christopher Chapman- Content PM และ คุณ Thomas Willingham – Content Developer, Cloud and Enterprise

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Security-Fundamentals

Continue reading Security Fundamentals [บรรยายไทย]

Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]

มาถึงลำดับที่ 2 ที่ได้มีการทำการบรรยายไทย  เรื่องที่ 2 นี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Cloud Computing โดยเลือกเรื่อง  Microsoft Azure Fundamentals: Websites มาแปล ซับ ( Sub Title )  ซึ่งก็ต่อเนื่องจาก มาจากวิชา Networking Fundamentals  ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา

image

จากความสนใจ Microsoft Azure ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และหนึ่งในลักษณะงาน หรือ workload ที่เราสามารถเริ่มต้นใช้งานกันง่าย ๆ สำหรับ Azure ก็คงหนีไม่พ้น Azure App Service Web Apps ( ชื่อเดิม Azure Websites ) ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านที่สนใจอีกเรื่อง

อีกทั้ง  ในวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง Microsoft ก็ได้มีการแนะนำ Azure for Students  ซึ่งเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อสำหรับนักศึกษาได้มีโอกาสใช้ Azure App Service Web Apps สำหรับการสร้าง การdeploy  โดยได้ใช้ภาษาที่ตนถนัดอย่างเช่น ASP.NET, Java, PHP, Node.js  หรือ Python.

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา  video การสอน และ powerpoint ที่ใช้สำหรับการสอบได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-fundamentals-websites 

Continue reading Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]

Networking Fundamentals [บรรยายไทย]

การเรียน การสอนแบบ Online สำหรับวิชา Networking Fundamentals  หรือ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริม/ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Network ที่จำเป็นอย่างมากในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน IT รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-366

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Networking-Fundamentals 

Networking Fundamentals [บรรยายไทย]

ในหลักสูตร MVA เรื่อง Networking Fundamentals นี้ ได้แนะนำองค์ประกอบและการทำงานของระบบ Network ที่มีใช้งานกันในปัจจุบัน รวมถึงเราจะสร้างระบบ Network ที่มีความปลอดภัยได้อย่างไร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-366  สำหรับ MTA certification

Continue reading Networking Fundamentals [บรรยายไทย]

เรียนรู้วิธีการใช้งาน Windows To Go

บทเรียนที่ 8 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง  “  เรียนรู้วิธีการใช้งาน Windows To Go ” นำเสนอโดยคุณกฤษณะ แสงเพ็ชร

Instructor | Kitsana Saengphet | กฤษณะ แสงเพ็ชร ,  Senior IT Consultant,

บทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงฟังก์ชั่นและลักษณะการนำไปใช้ของ Windows To Go, ประโยชน์เมื่อนำไปใช้งาน, ความปลอดภัยที่ Microsoft เตรียมไว้ให้ รวมถึงการเลือก USB Device ที่สามารถนำมาใช้กับ Windows To Go ได้ โดยเนื้่อหาได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  • อธิบายถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ที่มีใน Windows edition enterprise ที่สามารถติดตั้ง Windows ลงบน USB device สามารถพกพา และนำไปใช้กับ PC เครื่องอื่นๆได้
  • อธิบายเรื่อง USB device ที่ Microsoft ให้การรับรอง ว่าสามารนำมาใช้กับ Windows To Go ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการทดลองติดตั้งและใช้งาน Windows To Go

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนที่ 7 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง  “ องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น .” นำเสนอโดยคุณวุฒิ

Instructor | นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (Pongwud Praipaisankij) , MCT, MVP

ในบทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงความหมายของ Active Directory และความสามารถของ Active Directory อีกทั้งข้อควรพิจารณาต่างๆในการติดตั้ง Active Directory พร้อมตัวบริหารจัดการ Active Directory อย่าง Domain Controller และการสร้างความมั่นใจหลังจากการติดตั้ง Domain Controller อีกทั้งความสามารถของ Role หลักต่างๆทีมีอยู่ใน Active Directory ว่ามีหน้าที่อย่างไร ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เริ่มศึกษาระบบ Active Directory และผู้ที่จะนำระบบ Active Directory ไปต่อยอดในการทำงานต่อไป

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนที่ 6 สำหรับ MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง “ เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น “ นำเสนอโดยอาจารย์ตุล ครับ

Instructor | ธัญพล ษณะนาคินทร์ (Thanyapon Sananakin) , MVP , MCT

บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการใช้งาน และเริ่มต้นการพัฒนาคำสั่งด้วย Windows PowerShell โดยเนื้อหาได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ตั้งแต่การทำความรู้จักกับ Windows PowerShell ในเวอร์ชันต่างๆ, รูปแบบของ cmdlets, การใช้งานระบบความช่วยเหลือ (Help), การจัดรูปแบบการแสดงผล, การใช้งานตัวแปร, การทำงานกับแฟ้มข้อมูล CSV, การใช้ Pipelining ตลอดจนการทำงานแบบ Automation

บทเรียนนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • 1.จะได้แนะนำประโยชน์และการใช้งาน Windows PowerShell และเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerShell ISE, เวอร์ชันของ Windows PowerShell, รูปแบบของ cmdlet ตลอดจนการใช้งานระบบความช่วยเหลือ ซึ่งบทเรียนนี้จะนำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมสาธิต ตั้งแต่การใช้งาน Windows PowerShell, Windows PowerShell ISE, cmdlet ต่างๆ รวมถึงการใช้งาน Help
  • 2. การแนะนำการทำงานในรูปแบบ Pipelining, การจัดรูปแบบผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Format-Table, Format-List, การจัดรูปแบบโดยการคำนวณ การทำงานกับแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ CSV, การวนซ้ำ
  • 3. การพัฒนาสคริปต์ด้วย Windows PowerShell, การใช้งานตัวแปร, การกำหนด Execution Policy, การตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติด้วย Schedule Job

ดูบทเรียนนี้ได้ที่ http://aka.ms/powershellth นะครับ

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

แนะนำการใช้งาน Windows Intune เบื้องต้น

บทเรียนที่ 5 เรื่อง Windows Intune  (หรือชื่อใหม่ Microsoft Intune )

Instructor | กำธน สุทธิรักษ์ศิริ (Kumton Suttiraksiri) , MCT
ในบทเรียนได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Windows Intune ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการบริหาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเนื้อหาที่นำเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหาในหลายแง่มุม เพื่อจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจจากในระดับพื้นฐาน การสมัครใช้งาน และการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นขั้นตอน ไปถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึง รวมถึงการ Enrollment อุปกรณ์ต่าง ๆ

การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013

บทเรียนที่ 4 ในภาคภาษาไทยบน MVA  บทนี้เป็นเรื่อง การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013

Instructor | วัณณุวรรธน์ พรนวม (WANNUWAT PORNNUAM) , MVP: Windows Expert-IT Pro ,MCT ,MCSE: Desktop Infrastructure

ในบทเรียนนี้ได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่อง computer ของเราที่เป็น Windows Client พร้อมทั้งแนวทางและตัวอย่างการ Deploy  โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Microsoft Deployment Toolkit 2013 หรือที่นิยมเรียกว่า MDT 2013

พร้อมกันนี้ในบทเรียนยังได้ แนะนำลำดับขั้นการติดตั้งและการทำงาน ของ MDT 2013 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อความสะดวกในการจัดการเ และง่ายต่อการดูแลระบบในระยะยาว

และแถมท้ายด้วย มี Free Ebook  “ เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 “ ความหนา 128 หน้าให้มาอ่านกันฟรี ๆ และปฏิบัติตามได้จริง อีกด้วย