Tag Archives: Fundamentals

การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

ในบทเรียนเรื่อง  “  การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น ” นี้ (ซึ่งเป็นบทเรียนที่ 9 ใน series  ของ MVA ภาคภาษาไทย)  ได้นำเสนอโดยคุณพงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่านที่เริ่มต้นศึกษา หรือกำลังหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure Virtual Machines  เพื่อการขยายหรือต่อยอดจากระบบที่ใช้งานในปัจจุุบัน

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา ( video การสอน และ powerpoint )ได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-virtual-machines-thai

Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

Instructor | Phongphumphan Tia-Anukul | พงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล | Computer Technical Specialist, Consultant and Special instructor

บทเรียนนี้อธิบายถึงภาพรวมของ Microsoft Azure VM แนะนำการสร้าง VM รวมทั้งกล่าวถึงภาพรวมของ Microsoft Azure Storage การเพิ่มความสามารถของ Disk IO ด้วย Storage Space และการ Migrating Virtual Machine to Microsoft Azure โดยได้มีการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนดังนี้

  • อธิบายหลักการของ Microsoft Azure VM การสร้าง VM จาก Gallery และการ Capture VM Image
  • อธิบายถึงภาพรวมของ Microsoft Azure Storage Blob service การเพิ่ม Data Disk ให้กับ VM ร่วมถึงการ Upload VHD เพื่อใช้งานร่วมกับ VM
  • อธิบายถึงการเพิ่มความสามารถของ Disk IO ด้วย Storage Space
  • อธิบายถึงความยืดหยุ่น และ คล่องตัวของ VHD รวมถึงการย้าย Virtual Machines ที่เรามีอยู่ไปยัง Azure

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

Office 365 Fundamentals [บรรยายไทย]

วิชา Office 365 Fundamentals  นี้เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสำหรับ  IT Professionals  ที่จะทำความเข้าใจหลักการทำงาน และแนวทางการดูแลรักษาระบบ Office 365 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Office-365-Fundamentals

ในวิชานี้ได้เริ่มตั้งแต่การแนะนำ Architecture ของ Office 365 ในมุมมองของ IT Professional และรวมไปถึงการ Deploy  และแนวทางการดูแลบริการต่าง ๆ หลังจากเริ่มมีการใช้งานแล้ว

Office 365 Fundamentals with Thai Sub

นอกจากนั้นเนื้อก็ยังเหมาะสำหรับท่านที่กำลังเตรียม 71-346: Managing Office 365 Identities and Requirements และ 71-347: Enabling Office 365 Services อีกด้วยเช่นกัน วิชานี้สอนโดย คุณ  Alistair Speirs – Senior Operations Program Manager และคุณ Jeff Medford – Senior Technical Product Manager

Continue reading Office 365 Fundamentals [บรรยายไทย]

Security Fundamentals [บรรยายไทย]

ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานด้าน Computer Security เป็นพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในอุตสาหกรรมด้าน IT ( IT Industry )

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Security-Fundamentals

สำหรับวิชา Security Fundamentals  นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริมความรู้ หรือ ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Security รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-367 

Security Fundamentals [บรรยายไทย]

ในบทเรียนของ MVA เรื่อง Securiy Fundamentals นี้ได้แนะนำเรื่่องความเข้าใจพื้นฐานด้าน security layers , operating system security , network security รวมถึง security software โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-367  เนื้อหาของการสอนวิชานี้ก็จะล้อตาม Course 40367A: Security Fundamentals: MTA Exam 98-367 ซึ่งเป็น Microsoft Official Academic Course (MOAC) ครับ
วิชานี้สอนโดย คุณ  Christopher Chapman- Content PM และ คุณ Thomas Willingham – Content Developer, Cloud and Enterprise

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Security-Fundamentals

Continue reading Security Fundamentals [บรรยายไทย]

Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]

มาถึงลำดับที่ 2 ที่ได้มีการทำการบรรยายไทย  เรื่องที่ 2 นี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Cloud Computing โดยเลือกเรื่อง  Microsoft Azure Fundamentals: Websites มาแปล ซับ ( Sub Title )  ซึ่งก็ต่อเนื่องจาก มาจากวิชา Networking Fundamentals  ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา

image

จากความสนใจ Microsoft Azure ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และหนึ่งในลักษณะงาน หรือ workload ที่เราสามารถเริ่มต้นใช้งานกันง่าย ๆ สำหรับ Azure ก็คงหนีไม่พ้น Azure App Service Web Apps ( ชื่อเดิม Azure Websites ) ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านที่สนใจอีกเรื่อง

อีกทั้ง  ในวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง Microsoft ก็ได้มีการแนะนำ Azure for Students  ซึ่งเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อสำหรับนักศึกษาได้มีโอกาสใช้ Azure App Service Web Apps สำหรับการสร้าง การdeploy  โดยได้ใช้ภาษาที่ตนถนัดอย่างเช่น ASP.NET, Java, PHP, Node.js  หรือ Python.

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา  video การสอน และ powerpoint ที่ใช้สำหรับการสอบได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-fundamentals-websites 

Continue reading Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]

Networking Fundamentals [บรรยายไทย]

การเรียน การสอนแบบ Online สำหรับวิชา Networking Fundamentals  หรือ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริม/ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Network ที่จำเป็นอย่างมากในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน IT รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-366

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา video การสอน ได้ที่  https://channel9.msdn.com/Series/Networking-Fundamentals 

Networking Fundamentals [บรรยายไทย]

ในหลักสูตร MVA เรื่อง Networking Fundamentals นี้ ได้แนะนำองค์ประกอบและการทำงานของระบบ Network ที่มีใช้งานกันในปัจจุบัน รวมถึงเราจะสร้างระบบ Network ที่มีความปลอดภัยได้อย่างไร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-366  สำหรับ MTA certification

Continue reading Networking Fundamentals [บรรยายไทย]