Tag Archives: Web Apps

Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]

มาถึงลำดับที่ 2 ที่ได้มีการทำการบรรยายไทย  เรื่องที่ 2 นี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Cloud Computing โดยเลือกเรื่อง  Microsoft Azure Fundamentals: Websites มาแปล ซับ ( Sub Title )  ซึ่งก็ต่อเนื่องจาก มาจากวิชา Networking Fundamentals  ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา

image

จากความสนใจ Microsoft Azure ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และหนึ่งในลักษณะงาน หรือ workload ที่เราสามารถเริ่มต้นใช้งานกันง่าย ๆ สำหรับ Azure ก็คงหนีไม่พ้น Azure App Service Web Apps ( ชื่อเดิม Azure Websites ) ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านที่สนใจอีกเรื่อง

อีกทั้ง  ในวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง Microsoft ก็ได้มีการแนะนำ Azure for Students  ซึ่งเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อสำหรับนักศึกษาได้มีโอกาสใช้ Azure App Service Web Apps สำหรับการสร้าง การdeploy  โดยได้ใช้ภาษาที่ตนถนัดอย่างเช่น ASP.NET, Java, PHP, Node.js  หรือ Python.

ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา  video การสอน และ powerpoint ที่ใช้สำหรับการสอบได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-fundamentals-websites 

Continue reading Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]