Tag: Web Apps

  • Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]

    มาถึงลำดับที่ 2 ที่ได้มีการทำการบรรยายไทย  เรื่องที่ 2 นี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Cloud Computing โดยเลือกเรื่อง  Microsoft Azure Fundamentals: Websites มาแปล ซับ ( Sub Title )  ซึ่งก็ต่อเนื่องจาก มาจากวิชา Networking Fundamentals  ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา จากความสนใจ Microsoft Azure ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และหนึ่งในลักษณะงาน หรือ workload ที่เราสามารถเริ่มต้นใช้งานกันง่าย ๆ สำหรับ Azure ก็คงหนีไม่พ้น Azure App Service Web Apps ( ชื่อเดิม Azure Websites ) ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านที่สนใจอีกเรื่อง อีกทั้ง  ในวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง Microsoft ก็ได้มีการแนะนำ…