Tag Archives: Windows Server 2012 R2

สาธิตการใช้ Microsoft Azure Backup ภาคภาษาไทย

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาในการจัดการบริหาร backup Archive และต้องใช้เวลาอีกจำนวนหนึ่งมาดูแล hardware/software เพื่อมาช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่สำคัญของเราได้รับการคุ้มครองอย่างดี

Video นี้จะได้นำเสนออีกทางเลือกที่สะดวก คุ้มค่าและปลอดภัย สำหรับการ backup ข้อมูลโดยใช้ Azure Backp  โดยวีดีโอได้นำเสนอลำดับขั้นตอนสำหรับ การ backup และ recovery เพื่อให้ท่านสามารถติดตามและเริ่มใช้งาน Azure Backup ได้ในระยะเวลาอันสั้น

(วีดีโอ สาธิตการ backup และ recovery ข้อมูล โดยทำงานร่วมกับ Microsoft Azure Backup)

วีดีโอสาธิตการใช้งานนี้ มีตารางเวลาขอการนำเสนอตามนี้ครับ

 • 4:25 สาธิตการ Set up Microsoft Azure Backup
 • 14:02 สาธิตการ Back upไปยัง Microsoft Azure Backup
 • 17:39 สาธิตการ recovery ข้อมูลที่ศูนย์หาย
 • 20:50 อธิบายเรื่อง retention

เพิ่มเติม: ในกรณีที่ต้องการกู้ข้อมูลที่เก็บไว้ที่ Azure Back โดยต้องการนำข้อมูลนั้นไปที่เครื่องอื่นก็สามารถได้โดยทำการ Setup Microsoft Azure Backup เช่นเดียวกันกับเครื่องแรก ( ดูได้จากนาทีที่ 4:25 ) โดยให้ใช้ Vault Credentials ที่ได้จาก backp Vault เดียวกันกับ จากนั้นตอน recover Data ก็ให้เลือก “Another Server “ ดังรูป

image
( ภาพการเลือกเครื่องต้นฉบับของการสำรองข้อมูลที่ให้ Azure Backup )

และเพิ่มเติมสำหรับท่นที่ต้องการศึกษาการการทำงานของ Microsoft Azure Virtual Machine ผมขอแนะนำ รายวิชา Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start ที่ Microsoft Virtual Academy นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญให้ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machine ได้อย่างถูกทาง

หากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเรื่อง Azure Backup จาก Video นี้รบกวนถาม comment ของ blog นี้ (http://www.fuju.org/?p=20298 ) นะครับ เพื่อขอสงสัยนั้นจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ท่านอื่นด้วยครับ ขอบคุณครับ

 

See also:

ฟรี Ebook เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 ภาคภาษาไทย

ฟรี ebook ภาษาไทยแนะนำ feaures เด่น ๆ ทีมีมากับ Windows Server 2012 R2 ( หนา 128 หน้า ,ประมาณ 10 MB  เขียนโดยทีมงาน MVPSkill) ได้จาก http://aka.ms/hypervth จากนั้นให้กดตามวงกลมสีแตงตามรูปด้านล่าง

image

โดยเนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหัวข้อก็ประมาณนี้ครับ

ส่วนที่ 1 เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2

 • Server Virtualization ซึ่งก็จะกล่าวถึงความสามารถต่าง ๆ เช่น  การใช้งาน Hard Disk แบบเสมือนร่วมกัน (Shared Virtual Machine Disk) ,  การใช้งาน Live Migration ,  การใช้งาน Integration Services ,  การส่งออก (Export) หรือ (Live Cloning) รวมทั้ง  การใช้งาน Hyper-V Replica และ  การเปิดใช้งาน Virtual Machine อัตโนมัติ (Automatic Virtual Machine Activation)
 • Storage ซึ่งก็จะครอบคลุมเนื้อหาประมาณนี้   Online VHDX Resize ,  Storage Quality of Service (QoS) for Hyper-V และ  Storage Tiering & Write Back Cache
 • Networking  ก็จะครอบคลุมเนื้อหาประมาณนี้   Hyper-V Network Virtualization Concepts , IP Address Management (IPAM) ,Virtual Receive Side Scaling (vRSS)
 • Server Management & Automation ซึงก็จะกล่าวถึง  ภาพรวมของ Windows Power Shell 4.0 , Desired Staged Configuration และ Pipeline Variable
 • Web and Application Platformซึงก็จะกล่าวถึงความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น  Flexibility to build On-Premises and in the Cloud , Scalable and elastic Application and Web Platform และ Open Web Platform
 • Access & Information Protection ได้กล่าวถึง  Web Application Proxy ,  Active Directory Federation Services , Workplace Join และ  Work Folder
 • และในส่วน Virtual Desktop Infrastructure ไก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่อง  ฟีเจอร์ของ RDS ที่มีการปรับปรุงขึ้นใน Windows Server 2012 R2

สำหรับส่วนที่ 2 จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่าง ๆ ในการในการใช้งาน Windows Server 2012 R2 ( Step-by-Step )

ซึ่งรวมเนื้อหาดังนี้

 • การติดตั้ง และการตั้งค่าต่างๆ ภายหลังการติดตั้ง Windows Server 2012 R2
 • การติดตั้ง Hyper-V Role
 • การใช้งาน และการติดตั้ง Storage Space แบบไม่ใช้ Storage Tiering และแบบใช้  Storage Tiering

download หนังสือเล่มนี้ พร้อมดูวิธีการติดตั้งและใช้งาน Hyper-V อย่างเป็นขั้นตอนได้จาก http://aka.ms/hypervth ครับ

See Also:
สำหรับรายชื่อการสอนวิชาอื่น ๆ  ที่เป็นภาษาไทยใน MVA รวมทั้ง  Networking Fundamentals [บรรยายไทย] หรือ  Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย] สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนที่ 7 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง  “ องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น .” นำเสนอโดยคุณวุฒิ

Instructor | นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (Pongwud Praipaisankij) , MCT, MVP

ในบทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงความหมายของ Active Directory และความสามารถของ Active Directory อีกทั้งข้อควรพิจารณาต่างๆในการติดตั้ง Active Directory พร้อมตัวบริหารจัดการ Active Directory อย่าง Domain Controller และการสร้างความมั่นใจหลังจากการติดตั้ง Domain Controller อีกทั้งความสามารถของ Role หลักต่างๆทีมีอยู่ใน Active Directory ว่ามีหน้าที่อย่างไร ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เริ่มศึกษาระบบ Active Directory และผู้ที่จะนำระบบ Active Directory ไปต่อยอดในการทำงานต่อไป

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนที่ 6 สำหรับ MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง “ เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น “ นำเสนอโดยอาจารย์ตุล ครับ

Instructor | ธัญพล ษณะนาคินทร์ (Thanyapon Sananakin) , MVP , MCT

บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการใช้งาน และเริ่มต้นการพัฒนาคำสั่งด้วย Windows PowerShell โดยเนื้อหาได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ตั้งแต่การทำความรู้จักกับ Windows PowerShell ในเวอร์ชันต่างๆ, รูปแบบของ cmdlets, การใช้งานระบบความช่วยเหลือ (Help), การจัดรูปแบบการแสดงผล, การใช้งานตัวแปร, การทำงานกับแฟ้มข้อมูล CSV, การใช้ Pipelining ตลอดจนการทำงานแบบ Automation

บทเรียนนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

 • 1.จะได้แนะนำประโยชน์และการใช้งาน Windows PowerShell และเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerShell ISE, เวอร์ชันของ Windows PowerShell, รูปแบบของ cmdlet ตลอดจนการใช้งานระบบความช่วยเหลือ ซึ่งบทเรียนนี้จะนำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมสาธิต ตั้งแต่การใช้งาน Windows PowerShell, Windows PowerShell ISE, cmdlet ต่างๆ รวมถึงการใช้งาน Help
 • 2. การแนะนำการทำงานในรูปแบบ Pipelining, การจัดรูปแบบผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Format-Table, Format-List, การจัดรูปแบบโดยการคำนวณ การทำงานกับแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ CSV, การวนซ้ำ
 • 3. การพัฒนาสคริปต์ด้วย Windows PowerShell, การใช้งานตัวแปร, การกำหนด Execution Policy, การตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติด้วย Schedule Job

ดูบทเรียนนี้ได้ที่ http://aka.ms/powershellth นะครับ

See Also:
รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ

Windows Server 2012 R2 Virtualization (ภาษาไทย)

บทเรียนที่ 3 ที่เป็นภาษาไทยที่นำเสนอผ่าน MVA เรื่อง “เรียนรู้ความสามารถด้าน Virtualization ของ Microsoft Windows Server 2012 R2”  ครับ

Instructor | วิสิทธิ์ ทองภู่ (Wisit Thongphoo) , Senior IT Consultant, MCT, MVP, IT Columnist
บทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจที่มาพร้อมกับ Windows Server 2012 R2 Virtualization (Hyper-V) เช่น Virtual Machine Generation 2, Online VHDX Resize, และอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงในฟีเจอร์ที่มีอยู่ให้มีความสามารถมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดการ datacenter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และ มี Free Ebook  “ เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 “ ที่ถูกเขียนด้วย ทีม MVPSkill.com ความหนา 128 หน้าให้มาอ่านเล่นกัน

ท่านสามารถติดตามศึกษา และ Download ebook ได้จาก “  MVA: เรียนรู้ความสามารถด้าน Virtualization ของ Microsoft Windows Server 2012 R2