สาธิตการใช้ Microsoft Azure Backup ภาคภาษาไทย


หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาในการจัดการบริหาร backup Archive และต้องใช้เวลาอีกจำนวนหนึ่งมาดูแล hardware/software เพื่อมาช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่สำคัญของเราได้รับการคุ้มครองอย่างดี

Video นี้จะได้นำเสนออีกทางเลือกที่สะดวก คุ้มค่าและปลอดภัย สำหรับการ backup ข้อมูลโดยใช้ Azure Backp  โดยวีดีโอได้นำเสนอลำดับขั้นตอนสำหรับ การ backup และ recovery เพื่อให้ท่านสามารถติดตามและเริ่มใช้งาน Azure Backup ได้ในระยะเวลาอันสั้น

(วีดีโอ สาธิตการ backup และ recovery ข้อมูล โดยทำงานร่วมกับ Microsoft Azure Backup)

วีดีโอสาธิตการใช้งานนี้ มีตารางเวลาขอการนำเสนอตามนี้ครับ

  • 4:25 สาธิตการ Set up Microsoft Azure Backup
  • 14:02 สาธิตการ Back upไปยัง Microsoft Azure Backup
  • 17:39 สาธิตการ recovery ข้อมูลที่ศูนย์หาย
  • 20:50 อธิบายเรื่อง retention

เพิ่มเติม: ในกรณีที่ต้องการกู้ข้อมูลที่เก็บไว้ที่ Azure Back โดยต้องการนำข้อมูลนั้นไปที่เครื่องอื่นก็สามารถได้โดยทำการ Setup Microsoft Azure Backup เช่นเดียวกันกับเครื่องแรก ( ดูได้จากนาทีที่ 4:25 ) โดยให้ใช้ Vault Credentials ที่ได้จาก backp Vault เดียวกันกับ จากนั้นตอน recover Data ก็ให้เลือก “Another Server “ ดังรูป

image
( ภาพการเลือกเครื่องต้นฉบับของการสำรองข้อมูลที่ให้ Azure Backup )

และเพิ่มเติมสำหรับท่นที่ต้องการศึกษาการการทำงานของ Microsoft Azure Virtual Machine ผมขอแนะนำ รายวิชา Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start ที่ Microsoft Virtual Academy นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญให้ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machine ได้อย่างถูกทาง

หากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเรื่อง Azure Backup จาก Video นี้รบกวนถาม comment ของ blog นี้ (http://www.fuju.org/?p=20298 ) นะครับ เพื่อขอสงสัยนั้นจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ท่านอื่นด้วยครับ ขอบคุณครับ

 

See also: