ฟรี Ebook เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 ภาคภาษาไทย


ฟรี ebook ภาษาไทยแนะนำ feaures เด่น ๆ ทีมีมากับ Windows Server 2012 R2 ( หนา 128 หน้า ,ประมาณ 10 MB  เขียนโดยทีมงาน MVPSkill) ได้จาก http://aka.ms/hypervth จากนั้นให้กดตามวงกลมสีแตงตามรูปด้านล่าง

image

โดยเนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหัวข้อก็ประมาณนี้ครับ

ส่วนที่ 1 เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2

  • Server Virtualization ซึ่งก็จะกล่าวถึงความสามารถต่าง ๆ เช่น  การใช้งาน Hard Disk แบบเสมือนร่วมกัน (Shared Virtual Machine Disk) ,  การใช้งาน Live Migration ,  การใช้งาน Integration Services ,  การส่งออก (Export) หรือ (Live Cloning) รวมทั้ง  การใช้งาน Hyper-V Replica และ  การเปิดใช้งาน Virtual Machine อัตโนมัติ (Automatic Virtual Machine Activation)
  • Storage ซึ่งก็จะครอบคลุมเนื้อหาประมาณนี้   Online VHDX Resize ,  Storage Quality of Service (QoS) for Hyper-V และ  Storage Tiering & Write Back Cache
  • Networking  ก็จะครอบคลุมเนื้อหาประมาณนี้   Hyper-V Network Virtualization Concepts , IP Address Management (IPAM) ,Virtual Receive Side Scaling (vRSS)
  • Server Management & Automation ซึงก็จะกล่าวถึง  ภาพรวมของ Windows Power Shell 4.0 , Desired Staged Configuration และ Pipeline Variable
  • Web and Application Platformซึงก็จะกล่าวถึงความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น  Flexibility to build On-Premises and in the Cloud , Scalable and elastic Application and Web Platform และ Open Web Platform
  • Access & Information Protection ได้กล่าวถึง  Web Application Proxy ,  Active Directory Federation Services , Workplace Join และ  Work Folder
  • และในส่วน Virtual Desktop Infrastructure ไก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่อง  ฟีเจอร์ของ RDS ที่มีการปรับปรุงขึ้นใน Windows Server 2012 R2

สำหรับส่วนที่ 2 จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่าง ๆ ในการในการใช้งาน Windows Server 2012 R2 ( Step-by-Step )

ซึ่งรวมเนื้อหาดังนี้

  • การติดตั้ง และการตั้งค่าต่างๆ ภายหลังการติดตั้ง Windows Server 2012 R2
  • การติดตั้ง Hyper-V Role
  • การใช้งาน และการติดตั้ง Storage Space แบบไม่ใช้ Storage Tiering และแบบใช้  Storage Tiering

download หนังสือเล่มนี้ พร้อมดูวิธีการติดตั้งและใช้งาน Hyper-V อย่างเป็นขั้นตอนได้จาก http://aka.ms/hypervth ครับ

See Also:
สำหรับรายชื่อการสอนวิชาอื่น ๆ  ที่เป็นภาษาไทยใน MVA รวมทั้ง  Networking Fundamentals [บรรยายไทย] หรือ  Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย] สามารถดูได้จาก http://www.fuju.org/?cat=61  นะครับ