การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013


บทเรียนที่ 4 ในภาคภาษาไทยบน MVA  บทนี้เป็นเรื่อง การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013

Instructor | วัณณุวรรธน์ พรนวม (WANNUWAT PORNNUAM) , MVP: Windows Expert-IT Pro ,MCT ,MCSE: Desktop Infrastructure

ในบทเรียนนี้ได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่อง computer ของเราที่เป็น Windows Client พร้อมทั้งแนวทางและตัวอย่างการ Deploy  โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Microsoft Deployment Toolkit 2013 หรือที่นิยมเรียกว่า MDT 2013

พร้อมกันนี้ในบทเรียนยังได้ แนะนำลำดับขั้นการติดตั้งและการทำงาน ของ MDT 2013 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อความสะดวกในการจัดการเ และง่ายต่อการดูแลระบบในระยะยาว

และแถมท้ายด้วย มี Free Ebook  “ เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 “ ความหนา 128 หน้าให้มาอ่านกันฟรี ๆ และปฏิบัติตามได้จริง อีกด้วย


Leave a Reply