การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft Azure Backup


เป็น MVA Video ที่สองที่นำเสนอเป็นภาษาไทยครับ โดยเรื่องนี้ได้คุณ วาริส จันอิ (WARIS CHANEI) , MCT MCSE  มาเล่าให้ฟังว่า เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก Microsoft Azure Backup และจะใช้งานได้อย่างไร


การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft Azure Backup

Instructor | วาริส จันอิ (WARIS CHANEI) , MCT MCSE
ในบทเรียนได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cloud และได้แนะนำให้รู้จักกับ Cloud Services ของ Microsoft นั่นคือ Microsoft Azure โดยเนื้อหาของบทเรียนจะมุ่งเน้นไปที่ Services Microsoft Azure Backup ซึ่งเป็น Cloud Services ที่ใช้ในการสำรองข้อมูลที่สำคัญบน Server ขึ้นไปเก็บไว้บน Cloud Storage ของ Microsoft ในส่วนของเนื้อหาได้ทำการเปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรองข้อมูลที่ใช้งานกันโดยทั่วไปในปัจจุบันกับ การสำรองข้อมูลผ่าน Microsoft Azure Backup ว่ามีข้อดีกว่าอย่างไร นอกจากนี้ยังได้อธิบายกระบวนการทำงาน สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้ง รวมทั้งได้สาธิตขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้ง การกำหนดค่า Configure และการใช้งาน Microsoft Azure Backup ในการสำรองข้อมูลขึ้นไปไว้บน Cloud และการกู้ข้อมูลกลับมายัง Server

See Also:
http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-backup-thai

,

Leave a Reply