SQLClub Meeting in Bangkok: 24.April.2015


ที่มาที่ไป

SQLClub Meeting 24.04.2015

หลังจากหายไปพักใหญ่สำหรับ SQLClub Meeting สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจเรื่อง  Microsoft SQL Server และ Technology ที่เกี่ยวข้อง คร้้งนี้กลับมาอีกคร้้งด้วยชื่อ  SQLClub Meeting in Bangkok: 24.April.2015 SQLClub@Bangkok 24.April.2015  ครั้งนี้ขอจัดเป็นวันศุุกร์เย็นะครับ  หลังหยุดยาวสงกรานต์

ครั้งนี้มีเรื่องราวพิเศษดังนี้
1. ขอจัดตอนเย็นหลังเลิกงานเพื่อคุยกันเรื่องของ SQL Server 2014 In-Memory OLTP  กับ Azure Machine Learning
2. พบกับผู้รู้ คุณ Nicolas Souquet มาแนะนำเรื่อง  SQL Server 2014 In-Memory OLTP พร้อม Demo
3. ที่พลาดไม่ได้รอบนี้มีคุณ Peter Myers  ผู้เชี่ยวชาญด้าน BI จากแดนไกลแวะสละเวลามาแนะนำ Azure Machine Learning  พร้อมกับแนะนำการใช้งาน Machine Learning ด้าน BI
3. มีเวลาทำความรู้จักกับกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพระหว่างรับทานอาหาร เพื่อจะได้คุยกันว่าเราจะทำกันได้บ้างสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft SQL Server ในครั้งต่อไป หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. Narisa SQLClub ( Bangkok SQL Server User Group ) , ทีม MVPSkill.com  ร่วมกับ ทีม SQL Server , Microsoft Thailand ขอเป็นเจ้าภาพ
5. และสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ท่านจะได้มีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส

งานนี้เหมาะสำหรับใคร
* DBA ผูู้ที่สนใจและมีโอกาสต้องใช้ SQL Server 2014 In-Memory OLTP,  Azure Machine learning และ BI ในเร็ววันนี้
* เพื่อน ๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่า SQL Server 2014 In-Memory OLTP & Azure Machine Learning ปัจจุบัน หน้าตาเป็นอย่างไร
* เพื่อน ๆ ที่สนใจอยากทำงานเกี่ยวกับเรื่อง BI และ Machine Learning  แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี
* นักศึกษาที่กำลังหาหัวข้อ project
* Developer ที่ต้องการอยากรู้ว่าควรจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมเมื่อเราต้องพัฒนา Apps กับ SQL server 2014 และ Azure Machine Learning

คร่าว ๆ หน้าตาของงานจะเป็นแบบนี้ครับ

Date: Friday 24 April 2015
Time: 18:30 – 21:00
Venue: Auditorium I, CRC Tower
# of seats: 30 Seats ( Fully booked  , 11:00am  22-April-2015 and still open for waiting list)
Agenda

18:30 – 19:00 – Registration, Networking & Light Dinner

19:00 – 19:50 –  SQL Server 2014 In-Memory OLTP internals ( Download PPTx & Scripts)
Speaker: Nicolas Souquet , Data Architect | SQL Server MVP 
Synopsis : Understand why SQL Server 2014 In-Memory OLTP is fast, and get started with it

19:50 – 20:00  – Break

20:00 – 20:50 –  Introduction to Azure Machine Learning ( Download Presentation file (PDF) )
SpeakerPeter Myers , Independent BI Consultant and Trainer | SQL Server MVP 
Synopsis Machine Learning is a subfield of computer science concerned with systems that learn from data. In this session you will learn how an Azure Machine Learning solution comes to life: From the creation of a workspace, to the preparation of data, to experimentation with machine learning algorithms, and then finally to the integration and embedding of predictive insights.
This presentation has been specifically designed to describe machine learning fundamentals, and to help enable and inspire existing BI developers taking their first steps to leverage cloud-based predictive models delivered with Azure Machine Learning. It is guaranteed to thrill you with potential, and excite you with the relative ease in which it can be accomplished.

20:50-21:00 Recap by @fujute

*Agenda กับ Speaker ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ

การลงทะเบียน ( Registration ) และ กติกา
เพื่อเป็นการเตรียมตัว และมีความเข้าใจที่ใกล้เคียงกัน จึงรบกวนท่านที่สนใจกรุณาดูขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้  (ต้องอภัยด้วยครับ ที่ต้องเพิ่มขัันตอนนี้มา จุดประสงค์ก็เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมนิดหน่อยก่อน Meeting ครับ )

1. เรียนวิชา Hybrid cloud Workloads – SQL ที่ MVA สำเร็จ 2 modules 
2. ทำการ Capture หน้าจอที่แสดง ชื่อท่าน และ จำนวน 2 modules แรกที่สำเร็จ พร้อมส่งผ่าน facebook messages ให้คุณ Register Man

Hybrid Cloud Workloads SQL
3.จากนั้นทางคุณ Register Man จะได้ส่ง URL และ Code สำหรับลงทะเบียนให้ครับ
** ที่สำคัญเมื่อท่านได้รับ code แล้วรบกวนลงทะเบียนเลยนะครับ เพราะคุณ Register Man จะแจก code ไปเรื่อย ๆ หากใครส่ง screenshot ให้หากท่านได้ code ไปแล้วไม่ได้ลงทะเบียน จนที่เต็มไปก่อนแล้ว ก็ถือว่าท่านสละสิทธินะครับ
** การได้ URL และ Code คุณ Register Man จะเป็นคนตัดสินใจ และมีสิทธิขาด
** งานนี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนผ่านระบบเท่านั้นนะครับ
4.จากนั้นระบบจะส่ง confirmation ให้ท่านตาม email ที่ลงทะเบียนไว้ โดยจะมี mail แจ้งเตือนล่วงหน้า 3 วันก่อนด้วยเช่นกัน
5.และสำหรับผู้ร่วมงานขออายุ 18+ นะครับ

ค่าใช้จ่าย:
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าประชุมครับ

อาหาร:
ขอเป็น Pizza , ไก่ และ Soft Drink นะครับ ( หากมีรายการอาหารอื่นที่น่าสนใจเสนอ รบแจ้งที่ comment ด้วยนะครับ )

การเดินทาง :
http://www.narisa.com/techtalk/125-crc-tower-map.html

Tag: #sqlclubfriday

See Also:
* กิจกรรมของ SQLClub ที่ผ่านมา : http://www.narisa.com/sqlpass
* Self URL :  http://fuju.org/?p=30757
* Free ebook: Microsoft Azure Essentials: Azure Machine Learning
* Free ebook: Introducing Microsoft SQL Server 2014
*  Microsoft Azure Machine Learning Gallery :  http://gallery.azureml.net/

Related news:
* Microsoft to acquire Revolution Analytics to help customers find big data value with advanced statistical analysis , Posted January 23, 2015
* Microsoft acquires mobile business intelligence leader Datazen , Posted April 14, 2015
* Joseph Sirosh presents the How Old Robot at the BUILD 2015 conference
* Microsoft Ignite 2015 (on-demand)

Event Summary :

Pictures from SQLClub Meeting 24.04.2015

Pictures : Part of them can be found @ here.
Presentation files : 
** SQL Server 2014 In-Memory OLTP internals ( Download PPTx & Scripts) ,  Nicolas Souquet
** Introduction to Azure Machine Learning ( Download Presentation file (PDF) ) ,  Peter Myers

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดตามกความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงได้ที่นี้ หรือ @fujute


Leave a Reply