Tag Archives: Students

ขั้นตอนการลงทะเบียน Microsoft Azure for DreamSpark ด้วย Verification Code

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Microsoft Azure สำหรับนักศึกษา โดยผ่านโครงการ Microsoft Azure for DreamSpark  ด้วยวิธีการ verification โดยใช้  Verification Code

โดยที่โครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองพัฒนา และ publish ผลงานที่เป็น web apps ของตนเองไปบน Microsoft Azure โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ปรโยชน์จากบริการดังต่อไปน้
•Web Apps
•MySQL DB
•VSO
•Application Insights

การเข้าใช้งาาน Microsoft Azure for Students นั้นจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
1. การยืนยันความเป็นนักศึกษา ซึ่งจะมีวิธีในการยืนยันได้หลายวิธีเช่น ยืนยันด้วย email  หรือ ยืนยันด้วย  Vverification code เป็นต้น
2.การลงทะเบียนเขัาใช้งาน Microsoft Azure for Students

เนื้่อหาใน Blog Entry นี้จะเป็นการอธิบายเฉพาะในส่วนการ ยืนยันความเป็นนักศึกษาด้วย Verification Code เท่านั้นครับ  ( หากท่านต้องการ verify โดยใช้ email นักศึกษากรุณาดูรายละเอียดที่นี่ ครับ )

image_thumb3

การเตรียม Verification Code

Continue reading ขั้นตอนการลงทะเบียน Microsoft Azure for DreamSpark ด้วย Verification Code

ขั้นตอนการลงทะเบียน Microsoft Azure for DreamSpark และยืนยันด้วย email นักศึกษา

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Microsoft Azure สำหรับนักศึกษา โดยผ่านโครงการ Microsoft Azure for DreamSpark  ด้วยวิธีการ verification โดยใช้ email ของนักศึกษา ( email verification )

โดยที่โครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองพัฒนา และ publish ผลงานที่เป็น web apps ของตนเองไปบน Microsoft Azure โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ปรโยชน์จากบริการดังต่อไปน้
•Web Apps
•MySQL DB
•VSO
•Application Insights

การเข้าใช้งาาน Microsoft Azure for Students นั้นจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
1. การยืนยันความเป็นนักศึกษา ซึ่งจะมีวิธีในการยืนยันได้หลายวิธีเช่น ยืนยันด้วย email  หรือ ยืนยันด้วย  Vverification code เป็นต้น
2.การลงทะเบียนเขัาใช้งาน Microsoft Azure for DreamSpark

เนื้่อหาใน Blog Entry นี้จะเป็นการอธิบายเฉพาะในส่วนการ ยืนยันความเป็นนักศึกษาด้วย email ( email verification ) เท่านั้นครับ  ( หากท่านต้องการ verify ด้วย Verification Code กรุณาดูรายละเอียดที่นี่ ครับ )

image

โดยขั้นตอนจะเป็นดังนี้

Continue reading ขั้นตอนการลงทะเบียน Microsoft Azure for DreamSpark และยืนยันด้วย email นักศึกษา