แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V เบื้องต้น


ขอแนะนำบทเรียนที่นำเสนอผ่านระบบการเรียน การสอน ของ MVA( Microsoft Virtual Academy )  ในบทเรียนภาษาไทยเรื่อง “ แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V เบื้องต้น “ นี้ เนื้อหาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เริ่มสนใจศึกษาเรื่องของ Virtualization โดยใช้ Microsoft Hyper-v  และสนใจว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง รวมถึงจะดูแลเบื้องต้นได้อย่างไร


( Our first-ever MVA in Thai has been published ,  แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V เบื้องต้น )

โดยบทเรียนนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้
* การเตรียม และเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Hyper-V Virtualization โดยเนื้อได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่แนะนำความสำคัญของ Server Virtualization จากนั้นได้แนะนำการ enable และ การสร้าง Virtual Machine
* การสำรอง Virtual Machine พร้อมกับการเรียนรู้ว่ามีอะไรใหม่บ้างในเรื่อง Virtualization ที่มาพร้อมกับ Windows Server 2012 R2
* และ มี e-book (ฟรี) “ เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 “ ที่ถูกเขียนด้วย ทีม MVPSkill.com ความหนา 128 หน้าให้มาอ่านเล่นกัน


( ตัวอย่างหน้าจอการ ดาวน์โหลด ฟรี e-book )

ท่านสามารถติดตามศึกษา , ดาวน์โหลด ฟรี e-book และ PowerPoint Slide ได้จาก “ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-hyper-v-thai

*พิเศษ* หากท่านเรียนจบวิชาท่านยังสามารถเลือกรับ Certification  โดยทำตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ที่  http://www.fuju.org/?p=20367 ได้ด้วยครับ

See Also:

  • ขั้นตอนการ Download Ebook ดูได้จาก https://www.fuju.org/?p=20268
  • รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ใน MVA ที่เป็นภาคภาษาไทย สามารถดูได้จาก https://www.fuju.org/?cat=61  ครับ

,

Leave a Reply