Windows Server 2012 R2 Virtualization (ภาษาไทย)

บทเรียนที่ 3 ที่เป็นภาษาไทยที่นำเสนอผ่าน MVA เรื่อง “เรียนรู้ความสามารถด้าน Virtualization ของ Microsoft Windows Server 2012 R2”  ครับ

Instructor | วิสิทธิ์ ทองภู่ (Wisit Thongphoo) , Senior IT Consultant, MCT, MVP, IT Columnist
บทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจที่มาพร้อมกับ Windows Server 2012 R2 Virtualization (Hyper-V) เช่น Virtual Machine Generation 2, Online VHDX Resize, และอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงในฟีเจอร์ที่มีอยู่ให้มีความสามารถมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดการ datacenter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และ มี Free Ebook  “ เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 “ ที่ถูกเขียนด้วย ทีม MVPSkill.com ความหนา 128 หน้าให้มาอ่านเล่นกัน

ท่านสามารถติดตามศึกษา และ Download ebook ได้จาก “  MVA: เรียนรู้ความสามารถด้าน Virtualization ของ Microsoft Windows Server 2012 R2

การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft Azure Backup

เป็น MVA Video ที่สองที่นำเสนอเป็นภาษาไทยครับ โดยเรื่องนี้ได้คุณ วาริส จันอิ (WARIS CHANEI) , MCT MCSE  มาเล่าให้ฟังว่า เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก Microsoft Azure Backup และจะใช้งานได้อย่างไร


การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft Azure Backup

Instructor | วาริส จันอิ (WARIS CHANEI) , MCT MCSE
ในบทเรียนได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cloud และได้แนะนำให้รู้จักกับ Cloud Services ของ Microsoft นั่นคือ Microsoft Azure โดยเนื้อหาของบทเรียนจะมุ่งเน้นไปที่ Services Microsoft Azure Backup ซึ่งเป็น Cloud Services ที่ใช้ในการสำรองข้อมูลที่สำคัญบน Server ขึ้นไปเก็บไว้บน Cloud Storage ของ Microsoft ในส่วนของเนื้อหาได้ทำการเปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการสำรองข้อมูลที่ใช้งานกันโดยทั่วไปในปัจจุบันกับ การสำรองข้อมูลผ่าน Microsoft Azure Backup ว่ามีข้อดีกว่าอย่างไร นอกจากนี้ยังได้อธิบายกระบวนการทำงาน สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้ง รวมทั้งได้สาธิตขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้ง การกำหนดค่า Configure และการใช้งาน Microsoft Azure Backup ในการสำรองข้อมูลขึ้นไปไว้บน Cloud และการกู้ข้อมูลกลับมายัง Server

See Also:
http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-backup-thai

แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V เบื้องต้น

ขอแนะนำบทเรียนที่นำเสนอผ่านระบบการเรียน การสอน ของ MVA( Microsoft Virtual Academy )  ในบทเรียนภาษาไทยเรื่อง “ แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V เบื้องต้น “ นี้ เนื้อหาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เริ่มสนใจศึกษาเรื่องของ Virtualization โดยใช้ Microsoft Hyper-v  และสนใจว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง รวมถึงจะดูแลเบื้องต้นได้อย่างไร


( Our first-ever MVA in Thai has been published ,  แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V เบื้องต้น )

โดยบทเรียนนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้
* การเตรียม และเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Hyper-V Virtualization โดยเนื้อได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่แนะนำความสำคัญของ Server Virtualization จากนั้นได้แนะนำการ enable และ การสร้าง Virtual Machine
* การสำรอง Virtual Machine พร้อมกับการเรียนรู้ว่ามีอะไรใหม่บ้างในเรื่อง Virtualization ที่มาพร้อมกับ Windows Server 2012 R2
* และ มี e-book (ฟรี) “ เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 “ ที่ถูกเขียนด้วย ทีม MVPSkill.com ความหนา 128 หน้าให้มาอ่านเล่นกัน


( ตัวอย่างหน้าจอการ ดาวน์โหลด ฟรี e-book )

ท่านสามารถติดตามศึกษา , ดาวน์โหลด ฟรี e-book และ PowerPoint Slide ได้จาก “ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-hyper-v-thai

*พิเศษ* หากท่านเรียนจบวิชาท่านยังสามารถเลือกรับ Certification  โดยทำตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ที่  http://www.fuju.org/?p=20367 ได้ด้วยครับ

See Also:

  • ขั้นตอนการ Download Ebook ดูได้จาก https://www.fuju.org/?p=20268
  • รายชื่อบทเรียนอื่น ๆ ใน MVA ที่เป็นภาคภาษาไทย สามารถดูได้จาก https://www.fuju.org/?cat=61  ครับ

1 2