วิดีโอแนะนำสิทธิ์การใช้งาน Windows Server , System Center และ SQL Server

วิดีโอแนะนำสิทธิ์การใช้งาน Windows Server 2012

 

วิดีโอแนะนำสิทธิ์การใช้งาน System Center 2012

วิดีโอแนะนำสิทธิ์การใช้งาน SQL Server 2012

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.